Yazılım Tabanlı Elektronik Platform (YATEP) Geliştirme Eğitimi Projemiz başlıyor!

2013 yılında kurulan Geleceği Önemseyenler Derneği-GÖNDER; sakin ancak emin adımlarla belirlediği hedeflere uygun şekilde çalışmalarına devam ediyor, başta Ülkemiz insanı olmak üzere, gönül coğrafyamızda hizmet üretmeye gayret gösteriyor. Başlangıçta hedeflendiği gibi “dünya için güzel bir fikrim var”  diyen tüm taraflarla ortak projeler hayata geçirmeye, gayret gösteriyor. Tabi ki kendi imkanlarımız çerçevesinde.

GÖNDER olarak yola çıkarken; Bilim, sanayi, teknoloji ve Bilişim sistemleri gibi konuları öncelikli çalışma alanlarımız olarak belirlemiştik. Bu çerçevede  5 Mart-16 Nisan 2016   tarihleri arasında tamamladığımız “Mobil Programlama Sosyal Sorumluluk Projesi” ni takiben, bunun bir üst aşaması olarak kabul edilebilecek  “YAZILIM TABANLI ELEKTRONİK PLATFORMLARI KULLANARAK GERÇEK PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ” ne başlıyoruz.

15220037_1838582253043992_6510315466449611627_n

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

“HAYAL ETTİĞİN PROJEYİ GERÇEKLEŞTİR…”

 

YAZILIM TABANLI ELEKTRONİK PLATFORMLARI (YATEP)  KULLANARAK

GERÇEK PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

 

BASIN BÜLTENİ

Bir bütün olarak “yazılım” ın veya “bilişim” in günümüz dünyasındaki gücü ve ulusal güvenlik dâhil her alandaki etkisi tüm taraflarca bilinmekte ve kabul edilmektedir.  Bu hususlar ülkemizin de önceliklerinden birisidir.

Bu çerçevede güncel olarak;

Diğer ilgili mevzuatla birlikte halen görevde bulunan 65.Hükümet Programında yer alan konuyla ilgili hususları gözden geçirerek Ülkemizin durumu değerlendirilecek olursa, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırımın’ ın 24 Mayıs 2016 tarihinde TBMM’ de Hükümet Programı hakkında yaptığı konuşmada şunlar yer almıştır.

 • Gençlerimiz geleceğimizdir. Gençlerimize mesleki eğitim ve iş imkânının sağlanması en öncelikli görevlerimizden bir tanesi olacaktır.
 • Bilgi toplumu hedefini gerçekleştirmek amacıyla bilgi-iletişim teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizde dördüncü sanayi devrimine geçiş için gerekli çalışmalara hız verilecektir.
 • Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştireceğiz.
 • Genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlar düzenleyeceğiz.
 • Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek veriyoruz. Kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyen gençlerimize ayrıca 100 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyoruz. Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlayacağız.
 • Günümüzde ekonomik gelişmenin ana dinamiğini bilgi üretimi ve bilginin katma değere dönüşümü oluşturmaktadır. Doğal kaynaklara ve geleneksel üretim biçimlerine dayalı ekonomik yapıların sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Geleceğin dünyasını, insana ve insanla var olan bilim ve teknolojiye, bunların ticarileşmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden ülkeler kuracaktır. 65’inci Hükûmet olarak, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkarak, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesinin, bilim ve teknoloji ile yenilik alanında yapacağımız atılımlarla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturmaktadır.
 • Önümüzdeki dönemde de araştırma kapasitesinin, Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesi, öncelikli kalkınma hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
 • Bilim, teknoloji ve yenilik, ülkemizin ekonomisinde kritik bir role sahip olacaktır. Bu alanlarda yapacağımız atılımların, ülkemize rekabet üstünlüğü getireceğini ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayacağını görmekteyiz. Büyük ekonomiler arasına girme hedefimize ulaşmak için teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konuma hızlı bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için bilgi üreten ve bilgiyi nitelikli bir biçimde kullanarak ticari değere dönüştüren, etkin işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemini oluşturacağız.
 • Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız. Öncelikli teknoloji alanlarında, araştırma merkezleri ve yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki muadilleriyle işbirliklerini geliştireceğiz.
 • Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni kurmaktayız.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç olarak faydalanarak bilgi tabanlı ekonomiye dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını güçlendireceğiz. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılımını teşvik edeceğiz. Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız.
 • Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacağız. Elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat çalışmalarını tamamlayacağız.

 

Temel çerçevesi yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak, Ülkemizin en köklü Üniversitelerinden birisi olan Gazi Üniversitesi de farklı birimleri ve ortaklıklar kanalı ile her seviyede öncü rol oynamaya devam etmektedir.

Bu etkinliklerden birisi olarak; 5 Mart- 16 Nisan 2016 tarihleri arasında, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı Dr. Binnaz Ege – Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi ve Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) ile ortaklaşa “Mobil Programlama Sosyal Sorumluluk Projesi” başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır. http://www.gonder.org.tr/?page_id=706

 

Kamu kurumu, Üniversite, sivil toplum kuruluşu işbirliğinin küçük ancak etkili bir örneği olan bu projenin devamında, bu kez Üniversite-Sivil toplum kuruluşu ve özel sektör işbirliğinin yine küçük ve etkili bir örneği olarak “Yazılım Tabanlı Elektronik Platformları (YATEP)  Kullanarak Gerçek Proje Geliştirme Eğitimi Projesi”  başlatılmıştır.

 

Bu proje ile katılımcıların “mevcut yazılım tabanlı elektronik platformları  (YATEP) kullanarak, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlere karşı gerçekçi çözümler geliştirmeleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirebilmeleri” hedeflenmektedir.

Proje paydaşları olarak Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığı ve Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) görev alacaktır.

2013 yılında kurulan Geleceği Önemseyenler Derneği-GÖNDER; mütevazı imkânları ile başta Ülkemiz insanı olmak üzere, gönül coğrafyamızda hizmet üretmeye gayret göstermektedir. Başlangıçta hedeflendiği gibi “dünya için güzel bir fikrim var”  diyen tüm taraflarla ortak projeler yürütmektedir. Bilim, sanayi, teknoloji, bilişim sistemleri ve uluslararası işbirliği gibi konular öncelikli çalışma alanları olarak belirlenmiş olup, Türkçe (www.gonder.org.tr) ve İngilizce (www.carfu.org) web sayfaları üzerinden çalışmaları duyurmaktadır.

Ülke içindeki çalışmalarına ek olarak Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kırgızistan’dan sivil toplum kuruluşlarının ortak olduğu Doğa ve Ormancılık Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (DOST Platformu) kurulmasına öncülük etmiştir. http://www.gonder.org.tr/?s=DOST  Platform imza töreni 1 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna Üniversitesinde düzenlenmiştir.

Yazılım Tabanlı Elektronik Platformları (YATEP)  Kullanarak Gerçek Proje Geliştirme Eğitimi Projesi Yöneticisi olarak Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Yürütücüler olarak ise Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, GÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı-Orman Yüksek Mühendisi İsmail BELEN ve , IOTURKS Genel Müdürü İlhan KILIÇ görev yapacaktır.

Bil. Müh. Uğur İNAL Baş Eğitmen, Bil. Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN Eğitmen ve Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE, Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU, Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN, Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK ise Yardımcı Eğitmen olarak görev yapacaktır.

Proje uygulama yeri Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı olacaktır. Bu kapsamda 3, 10,17 ve 24 Aralık 2016 Cumartesi günlerinde saat 13:00-17:30 arasında belirlenen program çerçevesinde dersler yapılacaktır. 30 Aralık 2016 Cuma günü 15:00-17:00 arasında ise kapanış programı ve sertifika töreni planlanmıştır.

 

Eğitime Mühendislik Fakültelerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılması hedeflenmiş olup, bunun için gerek web sayfaları kanalı, gerekse birebir görüşmelerle öğrenciler davet edilmiş ve 50 kişilik bir talep alınmıştır. 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 14:00-16:00 arasında bu adaylarla yüz yüze görüşülerek katılımcı listesine nihai hali verilmiştir.

 

Eğitim esnasında; IOTURKS A.Ş tarafından büyük oranda yerli malzeme ve yerli yazılım ile imal edilen IOTURKS Yazılım Tabanlı Elektronik Uygulama Kartı (Platform)- YATEP üzerinde çalışma yapılacaktır.

iop2

 

Projenin alt yapı sponsoru IOTURKS A.Ş yanında, Grup Ofis http://www.grupofis.com.tr/ Patentleme Sponsoru olarak yer alacaktır.

 

Proje 1 Aralık 2016 Perşembe günü saat 11:00′ de Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacak açılış toplantısı ile başlayacaktır.

 

Gazi Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eti Mh. Yükseliş Sk. No: 5

Maltepe 06570 / Ankara

TÜRKİYE  Tel: 0312 582 3130

 

Açılışta;

 1. Tensipleri halinde Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan- http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/iuslan
 2. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Keleş- http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/omer
 3. Bilgisayar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu- http://w3.gazi.edu.tr/~ss/
 4. GÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail BELEN- http://www.carfu.org/?page_id=68
 5. IOTURK A.Ş Genel Müdürü İlhan Kılıç konuşmacı olarak yer alacaktır.

 

Projenin katılımcılarımız, Ülkemiz ve dünyamız hayırlara vesile olmasını dileriz.

Teşekkürler

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

“HAYAL ETTİĞİN PROJEYİ GERÇEKLEŞTİR…”

 

YAZILIM TABANLI ELEKTRONİK PLATFORMLARI KULLANARAK

GERÇEK PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Proje Adı Yazılım Tabanlı Elektronik Platformları Kullanarak İnovatif Gerçek Proje Geliştirme Eğitimi
Proje Amacı İlgili katılımcıların mevcut yazılım tabanlı elektronik platformları kullanarak, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlere karşı gerçekçi çözümler geliştirmeleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirebilmelerini sağlamak ve karşılaştıkları güncek problemlere mevcut teknik ve teknolojileri kullanarak çözüm geliştirmek
Proje Paydaşları
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığı
 • Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER)
Proje Yöneticisi
 • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Proje Yürütücüleri
 • Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • İsmail BELEN, GÖNDER YK Başkanı
 • İlhan KILIÇ, IOTURKS Genel Müdürü
Proje Hedef Kitlesi Mühendislik Fakültelerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrenciler
Proje Alanı/Dalı Gömülü yazılım teknolojileri temelli inovasyon
Proje Türü Sosyal Sorumluluk Projesi
Proje Sponsorları
 • IOTURKS A.Ş. (Altyapı Sponsoru)
 • BTHaber  (Basın Sponsoru)
 • Grup Ofis (Patentleme Sponsoru)
Proje Özeti Dünyada 1000 fikrin sadece birisinin hayata (inovasyona) geçirildiği günümüzde, ülkemizde öğrencilerimizin veya meslektaşlarımızın inovstif yönlerini geliştirmek, çevre problemlerine duyarlılığını arttırmak ve en önemlisi ise karşılaşılan problemlere kısıtlıda olsa otomatik çözümler geliştirmelerine katkılar sağlamak amacıyla, Gazi Üniversitesi MF Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Geleceği Önemseyenler Derneği (GÖNDER) işbirliği ile IOTURKS sponsorluğu ile yapılan bir sosyal sorumluluk projesidir.  Bu projenin önemi; ilgililerin gerçek dünyada gördükleri, düşündükleri veya karşılaştıkları problemlere hızlı teknik çözümler getirmelerine katkıda bulunmak ve bu sayede inovatif düşünerek fikirlerini hayata geçirmelerini ve bu sayede geliştirdikleri fikirlerini patentlemelerini sağlamaktır.Proje amacına yönelik olarak öğrencilerin hayal ettikleri projeleri gerçekleştirebilmeleri için proje dört kısımda hayata geçirilecektir:

 1. Temel Arduino Plarform Eğitimi
 2. Platform Üstünde Kullanılan Sensörlerin Tanıtımları ve Eğitimi
 3. Gerçek Uygulama Geliştirme Eğitimleri
 4. Hayal Edilen Projelerin Geliştirmesi

Proje tamamlandığında geliştirilen çalışmalar kapanış ve değerlendirme toplantısında katılımcılara tanıtılacaktır. En iyi uygulamalar seçilecektir.

Projeden Beklenen Sonuç Bu sosyal sorumluluk projesinin en önemli adımı, kısa bir eğitimle ilgililerin gerçek çevre problemlerine çözüm geliştirmelerini sağlamak ve katılımcıların kendi özgün fikirlerinin projelendirip inovasyona dönüştürmesini, karşılaştıkları problemlere çözüm geliştirilebilmeler, özgün fikirlerini patentlemeleri ve sonuçta gerçek bir probleme çözüm bulunmasına katkı sağlamaktır. Kısaca; projeye katılımcılarının verilecek olan kısa bir eğitim sonucunda hayallerindeki bir projeyi geliştirebilmeleri ve bu projelerden özgün olanların patentlenmesi, katılımcılarının çevre problemlerine duyarlılığının arttırılarak gerçek çözümler geliştirilmesine fayda sağlamaktır.
Proje Katılım Durumu Bu proje bir sosyal sorumluluk projesi olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Katılımcıların seçimi proje ekibi tarafından yapılactır.
Projeye Katılım Şartları
 • Mühendislik fakültesi öğrencisi olmak,
 • Temel düzeyde programlama bilmek,
 • İlgili ve istekli olmak
 • Eğitimlere zaman ayırabilecek olmak.
Proje Müracaat ve Kayıt İşlemleri http://mf-bm.gazi.edu.tr/http://www.ioturks.io/https://docs.google.com/forms/d/1a8_nA-OfbdWHSf3Uh3s3AkrX3eebw0lvQopQSVUHGN0/viewform?edit_requested=true
Proje Eğitmenleri
 • Bil. Müh. Uğur İNAL, Baş Eğitmen
 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN, Eğitmen
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE, Yardımcı Eğitmen
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU, Yardımcı Eğitmen
 • Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN, Yardımcı Eğitmen
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK, Yardımcı Eğitmen
Proje Gerçekleştirme Yeri Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı, Maltepe, Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

YAZILIM TABANLI ELEKTRONİK PLATFORMLARI KULLANARAK GERÇEK PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ PROGRAMI

ADIM 1: Temel Arduino Eğitimi(3 Aralık 2016 Cumartesi, Saat:13:00-17:30)
TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh.Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU
 • Arduino nedir?
 • Arduino çeşitleri nelerdir?
 • Arduino’nun temel yapısı
 • Arduino nerelerde kullanılabilir?
TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN
 • Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN
 • Arduino Uno- Iophy One temel farkları nelerdir?
 • IDE tanıtımı ve kurulumu
 • Temel kodlama eğitimi
 • Arduino temel örnekleri

ADIM 2: Platform Üzerinde Kullanılan Sensörlerin Tanıtımları ve Eğitimi(3 Aralık 2016 Cumartesi, Saat:13:00-17:30)
TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh.Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU
 • I2C Protokolünün açıklanması
 • Renk algılayıcı sensörünün tanıtımı
 • Mesafe ölçer sensörünün tanıtımı
 • Sıcaklık, basınç ve nem sensörlerinin tanıtımı
 • Haraket algılayıcı(PIR) sensörünün tanıtımı
TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Kapasitif tuş takımının tanıtımı
 • LCD ekranın tanıtımı
 • OLED ekranın tanıtımı
 • İvmeölçer, cayroskop ve manyetometre sensörlerinin tanıtımı
TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh.Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Flex Sensor
 • Motor sürücüsü
 • Sistem saati kullanımı
 • Diğer ekipmanların tanıtımı
ADIM 3: Gerçek Uygulama Geliştirme Eğitimleri(10 Aralık 2016 Cumartesi, Saat:13:00-17:30)
UYGULAMALI TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh.Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Park sensörü uygulaması
 • Elektronik termometre uygulaması
 • Alarm sistemi uygulaması
 • Garaj kapı sistemi uygulaması
UYGULAMALI TEMEL EĞİTİMEğitmenler:

 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Alarm sisteminin Bluetooth ile kullanımı.
 • Akıllı ev sistemleri uygulamaları.
 • Katılımcıların projelerini belirlemesi.
ADIM 4: Hayal Edilen Projelerin Geliştirilmesi – 1(17 Aralık 2016 Cumartesi, Saat:13:00-17:30)
PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİEğitmenler:

 • Bil.Müh.Uğur İNAL
 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU
 • Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN
 • Projelerin geliştirilmesi
ADIM 5: Hayal Edilen Projelerin Geliştirilmesi – 2(24 Aralık 2016 Cumartesi, Saat:13:00-17:30)
PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİEğitmenler:

 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN
 • Bil.Müh. Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU
 • Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN
 • Projelerin geliştirilmesi
PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİEğitmenler:

 • Bil.Müh. Mehmet Remzi KÜÇÜKOSMAN, Bil.Müh. Uğur İNAL
 • Bil.Müh.Öğr. Rüveyda SEVİNDİK
 • Bil.Müh.Öğr. Dilek GÖKÇE
 • Bil.Müh.Öğr. Bahar OGURLU
 • Bil.Müh.Öğr. Gülay AYTEKİN
 • Projelerin sunumu
ADIM 6: Proje Kapsamında Geliştirilen Projelerin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi Lansmanı(30 Aralık 2016 Cuma, Saat:15:00-17:00)
PROGRAM-          Protokol Konuşmaları-          Projenin Hedefi Değerlendirme Sunumu-          Projelerin Kısa Tanıtımı-          Katkı Sağlayanlara Plaket Taktimi-          Katılımcılara Sertifika Taktimi-          Geliştirilen Projelerin Canlı Sunumu ve  Kapanış Kokteyli

Letters for Future