INTERPOL’ e göre dünya genelinde orman suçlarının maliyeti yıllık 29 milyar Dolar

Bir bütün olarak ormanlar ve ilgili sektör dünyanın en önemli kaynak ve sektörlerinden birisi. Uluslararası gündemi ve ticareti yakından ilgilendiriyor ve konuyla ilgili olarak bir çok çalışma, proje yürütülüyor.

Bu projelerden bir tanesi;  en büyük uluslararası adli polis teşkilatı olan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL (ICPO-INTERPOL)  tarafından hayata geçirilen LEAF Projesi. 2012 yılında başlanan Projenin ” Project LEAF (Law Enforcement Assistance for Forests)” sonuç raporu 9 Aralık 2016 tarihinde yayınlandı.

Başta kaçak kereste kesimi olmak üzere dünya genelinde ormanla ilgili suçları araştıran, alınması gereken güvenlik tedbirleri için yardımcı olmayı amaçlayan Proje; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve NORAD-(Norwegian Agency for Development Cooperation) Norveç Kalkınma Ajansı (Norveç TİKA’ sı) tarafından hayata geçirildi.

INTERPOL’ ün Genel Merkezi Fransa’ nın Lyon şehrinde. https://www.interpol.int/ Türkiye bu kuruluşa üye. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı  Türkiye’deki odak noktası.

Çevresel suçlar İNTERPOL’ ün  özel bir bölümü tarafından takip ediliyor. https://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime Çevre ve Güvenlik konusunda 2016 yılı Aralık ayında “Strategic Report: Environment, Peace and Security A Convergence of Threats” başlıklı raporu yayınladılar.

White_sqligallerysliderImage

 

Tekrar LEAF Projesine dönecek olursak;

 

 

Letters for Future